Skal jeg bruge en erhvervskonto før stiftelse?

Det er ikke nødvendigt med en erhvervskonto til dit iværksætterselskab inden stiftelse. Vi kan uden problemer stifte dit IVS og fremsende dit nye CVR-nr. uden bankkonto først. Oftest kræver banken at CVR-nr. er på plads før de vil oprette en erhvervskonto, og vælger du os til at hjælpe med din stiftelse vil der ikke være nogen problemer forbundet hermed.

Hvordan får jeg en bankkonto?

En erhvervskonto skal anskaffes gennem en bank. Oftest vil det være hjælpsomt hvis banken i forvejen kender dig og måske billigere (hvis ikke gratis). Banken vil tit spørge efter stiftelsesdokumenter og kvittering fra erhvervsstyrelsen. Disse dokumenter modtager du, så snart registreringen af selskabet er gået igennem. Herefter er det blot at videresende dokumenterne efter aftale med din bankrådgiver og du vil ofte i løbet af en uge eller to have din nye erhvervskonto klar.

Har jeg fradrag for min betaling?

Du har ikke fradrag for gebyret til erhvervsstyrelsen på 670 kr. Dog kan du trække den andel af fakturaen som omhandler vores ydelse fra. Er der også tilvalgt momsregistrering, kan momsen på samme måde afholdes i det nystiftede selskab og vil reelt set ikke være en udgift.

Hvilket navn skal jeg vælge til mit nye iværksætterselskab?

Du kan fradrage momsen på din betaling for oprettelse, såfremt du har valgt at få dit selskab momsregistreret.

Hvorfor skal jeg angive mit CPR-nr?

IVSpartner.dk er underlagt bekendtgørelsen af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, hvilket medfører at vi skal identificere alle kunder bl.a. via CPR-nr. Desuden er det nødvendigt at oplyse CPR-nr. for at kunne stifte selskab via erhvervsstyrelsen.

Skal jeg have tilknyttet en revisor?

Du kan tilvælge revisionspligt i formularen, men som udgangspunkt er denne mulighed altid sat til “fravælg revisionspligt”. Med denne løsning sparer du udgifterne til en statsautoriseret revisor og kan blot selv udarbejde eller få en “billigere” revisor til at udarbejde dine årsregnskaber. Det er vores anbefaling at stort set alle IVS’er bør fravælge revisionspligten.

Det er kun i tilfælde af følgende betingelser overskrides to regnskabsår i træk at revisionspligt er et krav:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Ved du allerede ved stiftelse at ovenstående kommer til at være tilfældet, vil vi anbefale at du stifter et Anpartsselskab og evt et holdingselskab, hvilket kan gøres via siden https://apspartner.dk/.

Hvorfor skal jeg betale gebyrer?

Ved alle former for selskabsstiftelser hos erhvervsstyrelsen pålægges et gebyr på 670 kr. Dette gebyr skal du også betale selvom du selv foretager din stiftelse. Da vi gennemfører stiftelsen for dig, afholder vi også denne udgift, derfor pålægges gebyret på det beløb du skal betale til os.