HVORFOR STIFTE IVÆRKSÆTTERSELSKAB?

Selvstændig juridisk enhed

Økonomisk adskillelse

Begrænset hæftelse

Et IVS er juridisk set sin egen person. Det betyder at det er selskabet og ikke dig personligt der indgår aftaler. Det er ofte direktøren der underskriver på selskabets vegne, dog er det alligevel ikke direktøren der indgår som part i aftalen men stadig selskabet.

Modsat enkeltmandsvirksomheden skelnes der i et IVS mellem dine private midler og de penge der står på selskabets konto. Skal der penge ud af dit IVS skal der derfor betales løn eller udbetales udbytte til ejerne.

En af de største fordele ved at drive iværksætterselskab sammenlignet med enkeltmandsvirksomhed er den begrænsede hæftelse. Går selskabet konkurs er dine private midler derfor helt upåvirket, dog vil de penge eller aktiver du har skudt ind i dit IVS naturligvis gå tabt.

DET SKAL DER TIL FOR AT STIFTE - KLIK HER

Ved stiftelse af et iværksætterselskab skal der indskydes mindst DKK 1,- i selskabskapital. Startkapitalen kan leveres af en eller flere personer, et eller flere selskaber eller en blanding af personer og selskaber. Anparterne og dermed ejerskabet af IVS’et fordeles herefter stifterne imellem proportionelt med den andel af kapitalen som hver stifter har leveret. Selskabskapitalens tilstedeværelse bliver herefter dokumenteret, enten via egenerklæring (som vi udarbejder) eller via vores advokat. Dertil kommer stiftelsesdokumenter og vedtægter som skal være på plads inden selskabet kan stiftes. Disse fremsender vi blot til dig efter gennemførelse af ordren, således at du blot skal underskrive disse. Med selskabskapital og diverse dokumenter på plads foretager vi herefter selve registreringen af selskabet via erhversstyrelsens offentlige systemer, og så er det blot at vente på at styrelsen fremsender det nye cvr. nr. Vi modtager ofte cvr. nr. fra erhvervsstyrelsen inden for den første time og næsten altid samme dag som registreringen indmeldes. Det betyder at du kan have dit cvr. nr. samme dag som du bestiller hvis blot du sørger for at underskrive stiftelsesdokumenterne med det samme.

UDBETAL UDBYTTE ELLER LØN

SELSKABET INDGÅR AFTALER

SKATTEMÆSSIGE FORDELE

Momsregistrering

Medmindre der skal drives virksomhed i en momsfri branche, er det lovpligtigt at momsregistrere selskabet hvis det forventes at omsætte for over 50.000 kr. om året. De fleste driftselskaber skal derfor momsregistreres.

Opret selskab som Arbejdsgiver

For at kunne udbetale løn til ansatte eller dig selv (hvis du har ansat dig selv i selskabet), skal selskabet registreres som arbejdsgiver. Ofte skal der også registreres A-skat (eller B-skat) samt ATP og Am-bidrag. Alt dette kan vi gøre for dig, tilvælg blot dette under sidste del af formularen.

Import eller Eksport

For at kunne sælge varer som er importeret ind i Danmark fra lande uden for EU, skal selskabet importregistreres. Skal du også kunne sende varer tilbage eller eksportere til kunder skal der også registreres for eksport. Dette kan vi naturligvis også hjælpe med.

Bestyrelse

Det er hverken nødvendigt eller lovmæssigt et krav at have bestyrelse i et iværksætterselskab. Det er dog helt tilladt, og hvis dette ønskes skal dette blot tilvælges efter oplysninger om direktionen er udfyldt.

HVAD ER EN EJERAFTALE OG HVAD MED ERHVERVSKONTO? - KLIK HER

Ejeraftale

En ejeraftale er kun relevant hvis dit iværksætterselskab har flere ejere. Ejeraftalen sørger ofte for at overdragelser af én ejers anparter til en tredje mand eller til en anden ejer sker på retfærdige og forudbestemte vilkår. Aftalen minimerer og sikrer interne uoverenstemmelser og sørger for at de foregår på retfærdige vilkår. De fleste stifter selskab med nære bekendte, gode venner eller andre hvor tillidsniveauet generelt er meget højt. Derfor tager de færreste udgangspunkt i at en konflikt vil opstå, og er desværre derfor meget dårligt stillet i så fald den rammer. Man kan evt. se en ejeraftale som en sikring af både venskab og pengepung, således at man undgår uenighed der ellers kan gå ud over begge.

 

Erhvervskonto

Grundet den økonomiske adskillelse som medfører når der drives virksomhed via selskabsform og IVS, er det nødvendigt med en erhvervskonto. I princippet er det ikke et lovkrav, men det bliver problematisk, at skulle betale alle udgifter og modtage alle betalinger kontant. Vi kan desværre ikke skaffe en erhvervskonto for dig, men kan hjælpe dig godt på vej. Når du stifter IVS via IVSpartner.dk, får du automatisk fremsendt stiftelsesdokument, vedtægter og kvittering fra erhvervsstyrelsen på selve registreringen. Du modtager altså et virksomhedsresumé, som du bruger som dokumentation i forbindelse med oprettelse af erhvervskontoen.

FORDELENE VED HOLDINGSELSKAB

Et holdingselskab er blot et IVS (eller ApS eller A/S) som anvendes til at eje anparter i andre selskaber. Når der udbetales udbytte fra et driftselskab til et holdingselskab (som ejer mere end 10% af anparterne i driftselskabet) skal der ikke betales udbytteskat. Omvendt skal der betales udbytteskat hvis driftselskabet ejes af en privat person. Der kan på denne måde undgås skatteudgifter når dit IVS ejes af et andet IVS (holdingselskasb). I det følgende har vi forsøgt at skitsere fordenele ved en holdingkonstruktion, og er aller nederst på siden gået mere i dybden. Klik blot på den udvidet tekst i bunden af siden hvis du vil læse mere.

SELSKABSKONSTRUKTION: HOLDINGKONSTRUKTION ENKELT IVS
I tilfælde af konkurs: Det udbytte som er udbetalt til holdingselskabet fra driftselskabet er sikret driftselskabets kreditorer, også selvom driftselskabet går konkurs Aktiver og værdier i driftselskabet er naturligvis omfattet hvis driftselskabet går konkurs
Skattefordele: Skattefri udbetaling af overskud til holdingselskabet Udbetaling til privat ejer medfører privatbeskatning af overskuddet
Stifte med rullende kapital: I så fald der ønskes at stifte med mere end 1 kr. pr. selskab, kan begge selskaber stiftes for samme selskabskapital. Eksempelvis kan der for 1 x 15.000 kr. stiftes både holding og driftselskab med 15.000 kr. i selskabskapital. Stiftes først det ene IVS og så det andet IVS skal der indbetales selskabskapital 2 gange.
Flere ejere og udbytte: Uenigheder omkring hvornår udbytte skal udbetales undgås hvis driftselskabet ejes gennem holdingselskaber. Ingen ejer tvinges til at betale udbytteskat fordi en anden ejer har brug for at få udbetalt penge privat, da alt overskud blot kan udbetales skattefrit til holdingselskaberne. Alle private ejere af IVS skal betale udbytteskat når der udbetales udbytte. En ejer der af økonomiske årsager har brug for at få udbetalt udbytte nu, må i så fald enten leve uden, eller tvinge de andre ejere til også at modtage udbytte og hermed skulle betale udbytteskat. I så fald disse andre ejere ville foretrække at lade pengene blive i selskabet så skatten kunne spares, er denne situation ikke ønskværdig
Investering af udbytte: Det skattefrie udbytte kan fra holdingselskabet investeres i nye projekter, bruges til at oprette nye selskaber eller evt. skydes ned i et andet driftselskab som holdingselskabet også ejer. På denne måde kan der flyttes midler op og ned mellem selskaber skattefrit frem for at anvende personligt beskattede midler. Der skal betales personlig skat hver gang der hives penge ud af et selskab til en privatperson, og derved vil fremtidige investeringer mindskes tilsvarende udbytteskattesatsen. Der vil ikke kunne flyttes midler skattefrit op og ned mellem privatperson og driftselskab.
HOLDINGKONSTRUKTION I DYBDEN - KLIK HER

Et godt udgangspunkt for at forstå de økonomiske fordele i forbindelse med holdingselskaber, er at ligge fokus på skatten. Samtidig kan det være hjælpsomt at skelne mellem midler som ligger i det man kunne kalde “virksomhedsregi” og  midler som ligger i “privatregi”, da det er i selve overførslen fra den førstenævnte til den anden at beskatningen foregår og en “ekstra” udgift opstår.

En af måderne at overføre midler fra virksomhedsregi til privat regi er ved udbetaling af løn. Her sker beskatningen via samme takst som du ellers ville betale, havde du været ansat i en almindelig virksomhed. Skattesatsen afhænger altså af dit private skattekort, bundfradrag, yderligere fradrag, arbejdsmarkedbidrag osv men ligger oftest mellem 40-50%. Lønnen kan udbetales løbende og behøver ikke udbetales af overskuddet. Det kan være lidt mere omstændigt med lønudbetaling, da selskabet skal registreres som arbejdsgiver og der oftest skal oprettest Am-bidrag, ATP og A-skat (evt. B-skat) og tages kontakt til et lønudbetalingsfirma.

Alternativt kan midler overføres fra virksomhedsregi til privat regi via udbytte. Udbyttet betales af overskuddet. Overskuddet kommer fra årets resultat efter der er betalt selskabsskat på nuværende 22%. Herfra skal der betales 27% udbytteskat før det kommer ind på ejernes private bankkonto.

I stedet for at flytte midler fra selskab til privaten, kan direktionen vælge at lade overskuddet blive i selskabet. I dette tilfælde får ejerne altså ikke noget udbetalt, og der betales derfor kun 22% selskabsskat. Pengene kan på den måde geninvesteres i driften og “vokse” sig større, sammenlignet med penge der hives ud og formindskes grundet skat. På samme måde som hvis du havde investeret penge i aktier og dit afkast hvert år enten blev beskattet af 27% + 22% sammenlignet med kun de 22%. Efter flere år bliver det med renters rente til et stort potentielt tabt afkast. Det er også grundet denne forskel, at det er ulovligt for en ejer at låne penge af sit selskab, da der ikke er betalt skat af midlerne endnu. Til gen gæld kan en privatperson sagtens låne sit eget selskab penge, da det allerede er privatbeskattede kontanter som der udlånes.

De skattemæssige fordele opstår ved at lade pengene blive i det vi kalder virksomhedsregi, da de som tidligere beskrevet kan vokse sig større år for år, inden de til sidst udbetales og privatbeskatningen indtræder. Her bliver holdingselskabet relevant, da midlerne kan trækkes ud af driftselskabet, i ly for evt. kreditorer, og geninvesteres i alt fra aktier, andre selskaber eller nye projekter helt uden at skulle betale udbytteskat. Midlerne bliver geninvesteret uden at de 27% personlig beskatning har taget en bid af kagen, og du slipper med kun 22% i selskabsskat af årets resultat.

Opstilles en selskabskonstruktion hvor et enkelt IVS ejer op til flere IVS’er kan der desuden hives midler op og ned mellem alle selskaber helt skattefrit. Dette giver en frihed og en mulighed for at udnytte og maksimere likviditetsmuligheder. Helt lavpraktisk kan fordelene bliver tydeligere med følgende eksempel: En håndværker har optjent 150.000 kr. i et VVS IVS selskab (der er løbende betalt 22% i selskabsskat af årets resultat) og har tanker om at stifte et helt import selskab. Hiver han først de 150.000 kr. ud skal han betale 27% selskabsskat, og har derfor kun 150.000 * (1-0.27) = 109.500 kr. tilbage at købe varelager for. Ejer han dog VVS IVS gennem et Holding IVS kan han i stedet hive overskuddet på de 150.000 op i holdingselskabet og smide alle 150.000 ned i et nyt Import IVS og købe varelager for dette beløb. Der er altså sparet 150.000 * 0.27 = 40.500 kr. i skat fordi der kan flyttes midler skattefrit op og ned mellem alle selskaber i konstruktionen.

Desuden kan der ved stiftelse af holdingselskab og driftselskab på en gang anvendes samme selskabskapital. Herved kan der anvendes 1 x 20.000 kr. til at stifte to selskaber et Holding IVS der ejer et andet drift IVS. Begge selskaber vil på “bogen” (i regnskabet) have 20.000 kr. stående som selskabskapital på trods af der kun er lagt 1 x 20.000 kr. ved stiftelsen.

Hvis et IVS ejes privat af flere ejere kan der opstå komplikationer hvis behovet og ønsket om at få udbetalt penge varierer ejergruppen imellem. Endnu et eksempel vil anvendes: Tre ejere er gået sammen om at stifte et IVS. Den ene er en ældre og erfaren iværksætter, den anden en nyuddannet programmør og den tredje en ung studerende med gode idéer. Iværksætteren tjener allerede fint med penge i forbindelse med sine tidligere successfulde initiativer, mens programmøren har lidt svært at finansiere sine boligudgifter. Programmøren har derfor behov for at få udbetalt udbytte så han kan betale husleje d. 1 i næste måned. Iværksætteren har allerede nok på bankbogen og ville egentlig foretrække at beholde pengene i selskabet så de kunne geninvesteres uden at skulle betale udbytteskat. Den tredje ejer, den studerende, har næsten nået den maksimale grænse for hvor meget han må tjene, da han arbejde ved siden af studiet. Får han udbetalt sin andel af udbyttet, skal han derfor betale stort set alle pengene tilbage til SU. Havde ejerne etableret et holdingselskab først, og ejet deres anparter gennem dette, kunne hver andel af udbyttet blot blive udbetalt skattefrit til de respektive ejeres selskaber. Herefter kunne iværksætteren skyde en andel tilbage ned i driftselskabet, programmøren kunne udbetale sin andel til sig selv, betale udbytteskat men dog have råd til huslejen næste måned, mens den studerende lader sin udbytteandel blive i sit holdingselskab og venter med at få pengene udbetalt til han er færdig med at studere og ikke vil skulle betale noget tilbage i SU. På denne måde kan det forhåbenligt via dette konkrete eksempel blive tydeligere hvordan holdingselskaber også kan være hjælpsomme i forbindelse med forskellige likviditetsbehov og ønsker ejerne imellem.